http://www.nowinki.be/sites/default/files/prl12.jpg

Wszystko, co niedobre dla państwa, piętnowane!