22. Urodziny Teatru MIST w Krakowie!

17.05.2016 10:54
22. Urodziny Teatru MIST / mat.pras.

22. Urodziny Teatru MIST / mat.pras. (Paweł Wołos)

W dniach 20-21 maja 2016 roku Teatr MIST w Krakowie będzie obchodził swoje 22. urodziny. Z tej okazji zostaną wystawione trzy spektakle, które będzie można zobaczyć w bardzo atrakcyjnej cenie biletu.

Przedstawiamy plan wydarzeń:

20 maja 2016, 19:00
„ROMANTYCY Z SOLVAYU. 1940.”

Romantycy z Solvayu 1940 to fabularyzowana opowieść o losach grupki młodych teatralnych zapaleńców, którzy podczas hitlerowskiej okupacji znaleźli zatrudnienie w krakowskich zakładach
Solvay, przemianowanych wówczas na Deutsche Chemische Ostwerke Solvay. Przedstawienie
nawiązuje do wojennej biografii Karola Wojtyły, który rzeczywiście był w tamtym czasie robotnikiem w tej fabryce. Do historii należy także zaangażowanie młodego Wojtyły w prace podziemnego teatru Mieczysława Kotlarczyka. Spektakl łączy te fakty z życiorysu przyszłego papieża, by poprzez fikcyjną narrację o stworzeniu na terenie Solvayu grupy teatralnej i wystawieniu przez nią Fausta Goethego, w syntetycznym skrócie przenieść współczesnego widza w realia Krakowa czasów wojny, przede wszystkim zaś uzmysłowić mu świat wartości będących fundamentem artystycznych działań adeptów teatru słowa. Na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia wolności narodu oraz wolności artystycznej i jej granic. Obydwie kwestie stanowią problemową oś przedstawienia. W spektaklu wykorzystane zostaną fragmenty „Fausta”: Goethego (w przekładzie Adama Pomorskiego), traktat Grignon de Monfort „O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, fragment „Króla i Aktora” R. Brandstaettera”, fragment poematu Karola Wojtyły „Promieniowanie Ojcostwa”.

21 maja 2016, 19:00
"MOSKWA - PIETUSZKI"

Historia opisuje alkoholika-intelektualistę Wieniczkę jadącego pociągiem na 125-kilometrowej
trasie z Dworca Kurskiego w Moskwie do Pietuszek do ukochanej i dziecka. Pietuszki - cel podróży - opisywane jest jako miejsce idealne, utopijne. Po raz pierwszy „Moskwa-Pietuszki” została wydrukowana w izraelskim almanachu, a w trzy lata później w paryskim YACA Press i tym samym nabrała rozgłosu. W ZSRR Jerofiejew czytany był tylko w rękopisach, tępiony przez władze za „oportunizm i pijaństwo”.Jego droga z Moskwy do Pietuszek jest osobistą, krzyżową drogą radzieckiego pisarza, który aby żyć, musi pić.

Oniryczna jazda, mijane stacje, starają się wielkim tragikomicznym obrazem zniewolenia. Teatr MIST również wsiadł do pociągu na szeroki tor, aby razem z Wienią dojechać do Pietuszek, gdzie „ dniem i nocą nie milkną ptaki, gdzie zima i latem nie przekwita Jasmin ”

21 maja 2016, 19:00
AKTOR WEDŁUG TADEUSZA KANTORA

Aktor - atrapa człowieka, sztuczny model. Jego anatomii i jego umysłu. Wyrzekający się godności i prestiżu .Wystawiony pod pręgierz i na pośmiewisko Tadeusz Kantor Być rok „u Kantora” to tyle, co 10 lat w konwencjonalnym teatrze. A ja byłem 4 - czyli niemalże zdublowałem swoją aktorską karierę, która już trwa lat 50. „Być u Kantora” to znaczyło zapomnieć o teatralnej przeszłości, tak zwanych sukcesach itp. „Być u Kantora” to narodzić się teatralnie po raz wtóry i zobaczyć teatr z innej perspektywy i uczestniczyć w święcie teatralnym, bo każde jego przedstawienie to było święto. Ale Aby się tam dostać i być, trzeba było zostać żołnierzem Legii Teatralnej i poddać się musztrze - ćwiczeniom prowadzonym przez Mistrza. A żołnierz - legionista musi być karny i słuchać, i Aby stać się kimś Musi stać się nikim. Zmagania aktora z tekstem i człowieka z własnym jestestwem, poprzez tragikomiczne zderzenia, stały się motywem przewodnim tego monodramu.

22. Urodziny Teatru MIST w Krakowie
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” Kraków, ul. Zakopiańska 62.
Data: 20-21 maja 2016, godzina 19:00
Urodzinowa cena biletów na wszystkie wydarzenia: 19 zł
Szczegóły: http://teatrmist.pl/event/22-urodziny-teatru-mist/

SŁUCHAJ RADIA POGODA